คำถามท้ายบท

Posted: มิถุนายน 9, 2011 in Uncategorized

1.  เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

ตอบ    ถูก

2.  สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ

ตอบ    ถูก

3.  องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตอบ    ถูก

4.  ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้นจึงจะสามารถนำมาประมวลผลได้

ตอบ    ถูก

5.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบหนึ่ง

ตอบ    ผิด

6.  การใช้ซอฟแวร์ประมวลผลคำอละซอฟแวร์นำเสนอจัดอยู่ในกลุ่มสารสนเทศระดับกลุ่มซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ละบุคคล

ตอบ    ถูก

7.  ระบบสารสนเทศระดับกลุ่มเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ   ถูก

8.  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือเก็บข้อมูลได้มากและมีการประมวลผลดีขึ้น ใช้งานได้หลากหลายขึ้นโดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆไว้ในเครื่องเดียว (all in one) ดังนั้นอุปกรณ์จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตอบ    ผิด

9.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้สังคมเปลี่ยนไปและก่อปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น

ตอบ    ถูก

10.  อีเมลขยะและอีเมลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดมาด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ    ผิด

นาย  ราชพฤกษ์  อ้อยคำ  ม.4/1  เลขที่ 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s