รูปตัวเองครับ

Posted: กรกฎาคม 13, 2011 in Uncategorized

Advertisements

รูปทหารครับผม

Posted: กรกฎาคม 13, 2011 in Uncategorized

รูปตัวเอง…

Posted: กรกฎาคม 6, 2011 in Uncategorized

Lampard….?

Posted: กรกฎาคม 6, 2011 in Uncategorized

PICTURE ที่สุดถึงที่สุด

Posted: มิถุนายน 22, 2011 in Uncategorized

โลโก้ร้าน BOSZ LOVES MUSIC

Posted: มิถุนายน 21, 2011 in Uncategorized

      โลโก้นี้เป็นโลโก้ของร้านขายเครื่องดนตรีและเทป VCD DVDต่างๆที่เหมาะสำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีและเป็นร้านที่มีคุณภาพที่สุดในโลก ซึ่งก่อตั้งที่ประเทศไทยโดยให้ชื่อว่า ร้าน BOSZ LOVES MUSIC

     รูปแบบการเขียนป้ายโฆษณาเป็นตัวอักษรที่เพิ่มความคลาสสิกและอารมณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการมากขึ้นและให้สีสันเป็นที่ดึงดูดความสนใจโดยตัวหุ่นให้โทนสีดำและมีสีแดง ขาว น้ำเงิน ขั้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทยและส่วนหัวของหุ่นนั้นเป็นรูปเปลวเพลิง สีแดงและสีเหลืองเพื่อเพิ่มความร้อนแรงมากขั้น ส่นหัวกะโหลกสีแดงนั้นเพื่อเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้น

คำถามท้ายบท

Posted: มิถุนายน 9, 2011 in Uncategorized

1.  เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

ตอบ    ถูก

2.  สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ

ตอบ    ถูก

3.  องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตอบ    ถูก

4.  ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้นจึงจะสามารถนำมาประมวลผลได้

ตอบ    ถูก

5.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบหนึ่ง

ตอบ    ผิด

6.  การใช้ซอฟแวร์ประมวลผลคำอละซอฟแวร์นำเสนอจัดอยู่ในกลุ่มสารสนเทศระดับกลุ่มซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ละบุคคล

ตอบ    ถูก

7.  ระบบสารสนเทศระดับกลุ่มเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ   ถูก

8.  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือเก็บข้อมูลได้มากและมีการประมวลผลดีขึ้น ใช้งานได้หลากหลายขึ้นโดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆไว้ในเครื่องเดียว (all in one) ดังนั้นอุปกรณ์จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตอบ    ผิด

9.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้สังคมเปลี่ยนไปและก่อปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น

ตอบ    ถูก

10.  อีเมลขยะและอีเมลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดมาด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ    ผิด

นาย  ราชพฤกษ์  อ้อยคำ  ม.4/1  เลขที่ 2